piec na olej przepracowany

Fizyka w twoim otoczeniu - Promieniowanie cieplne

piec na olej przepracowany
Promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe ? promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez cząstki naładowane elektrycznie w wyniku ich ruchu termicznego w materii.
Promie.