Kto może transportować ponadgabaryty?

licznych. Zdecydowana większość transportu drogowego realizowanego każdego dnia na terenie całej Europy nie wymaga specjalnych zabiegów, aby te w

Kto może transportować ponadgabaryty? transport ponadgabarytowy

Wymaga on zazwyczaj szczegółowego zaplanowania każdego

Przepisy prawa określają dosyć szczegółowo normy dotyczące wymiarów i wagi pojazdów przemieszczających się po drogach publicznych. Zdecydowana większość transportu drogowego realizowanego każdego dnia na terenie całej Europy nie wymaga specjalnych zabiegów, aby te w